Diskur nedir? Diskur çekmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Söylev, nutuk. Fakat herkes bilir ki yerinde bir öksürük bir diskura bedeldir! (S. A. Dilemre)
  2. Söylem. "Nükleer öldürür" diskurunu canlandırma üzerine kuruluydu eylem. (İlgili cümle kaynağı: C. Başkent)

  • Diskur çekmek (geçmek): Nutuk verircesine konuşmak, öğütle karışık azarlamak. Ertesi gün reis diskurunu geçti. (M. Ş. Esendal)
( 0 soru/yorum )