Natüralizm (doğalcılık) nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir insan kafası silueti içinde ağaç ve kökleri
Natüralizm (doğalcılık)
  1. (felsefe) Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını, yalnız doğa ile açıklanmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm. Felsefede natüralizm, her şeyin doğal varlıklardan, doğal nedenlerle oluştuğunu, doğaüstü varlıklara ve açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini savunur.
  2. (felsefe) Deneyine ulaştığımız olaylar zinciri dışında hiçbir şeyin var olmadığını ileri süren öğreti.
  3. (töre bilim) Ahlak yaşamını biyolojik yaşamın bir uzantısı sayan öğreti.
  4. Estetikte, doğayı ve gerçekliği olduğu gibi ve tüm ayrıntılarıyla anlatmayı sanatın ana ödevi sayan öğreti.
  5. (edebiyat) Fransa'da 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan, pozitif bilimlerin deney ve gözlem yöntemini ilke edinip gerçeği tam bir nesnellikle ve bütün çıplaklığıyla yeniden yaratmaya çalışan edebiyat akımı. Edebiyatta ve sanatta natüralizm, doğayı detayları ile olduğu gibi yansıtmayı öngörür.
( 0 soru/yorum )