Doğa ötesi (metafizik) nedir ne demektir? Anlamı


metafizik, doğa ötesi, fizik ötesi, algı
Metafizik algı
  1. (felsefe) Beş duyu ile hissedilemeyen, fark edilemeyen kavranılamayan şeylerin bilgisi.
  2. Şeyleri rastlantılarıyla değil de kendileri olarak ele alan bilgi alanı.
  3. Kant'ta yalnızca us kaynağından gelen, yani deneyin verilerine başvurmaksızın otaya konulan bilgi.
  4. Auguste Comte'ta dinsel düşünceyle olumlu düşünce arasında yer alan ve soyutlama eğilimiyle belirgin olan düşünce.
  5. Bu nitelikte olan, bununla ilgili.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.