dizgi:

Dizgi nedir? Dizgici ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
dizgi, dizgi baskı, dizgi makinesi, kurşun harfler
Dizgi
  1. Basılacak bir metni, kullanılan tekniğe uygun araçlarla harf harf dizme işi. Nizam eş anlamı.
  2. Düzenlilik, düzen, tertip.


İlgili kelimeler ve anlamları


  • Dizgici:
    1. Basım evinde dizgiyle uğraşan kimse, dizici, mürettip.
    2. Dizim evi.
  • Dizim evi: Bir metni, kullanılan basım tekniğine göre elle, mekanik ya da elektrik makinelerle harf harf dizerek basıma hazırlayan kuruluş, dizgici.
  • Dizgi baskı: Dizgi ve baskı işlemleri birlikte anlamında kullanılır. Bu terim, kitap, dergi gibi şeylerin içinde, dizgi ve baskı işinin, nerede yapıldığını belirtmek için kullanılır.
  • Dizgi makinesi: Çeşitli tekniklerden yararlanarak sözcük, satır, başlık, kimi durumlarda sayfa dizen makine, entertip, linotip.