Dizgi nedir? Dizgici ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
dizgi, dizgi baskı, dizgi makinesi, kurşun harfler
Dizgi
  1. Basılacak bir metni, kullanılan tekniğe uygun araçlarla harf harf dizme işi. Nizam eş anlamı.
  2. Düzenlilik, düzen, tertip.


Dizgi ile ilgili birleşik kelimeler ve anlamları


  • Dizgici:
    1. Basım evinde dizgiyle uğraşan kimse, dizici, mürettip.
    2. Dizim evi.
  • Dizim evi: Bir metni, kullanılan basım tekniğine göre elle, mekanik ya da elektrik makinelerle harf harf dizerek basıma hazırlayan kuruluş, dizgici.
  • Dizgi baskı: Dizgi ve baskı işlemleri birlikte anlamında kullanılır. Bu terim, kitap, dergi gibi şeylerin içinde, dizgi ve baskı işinin, nerede yapıldığını belirtmek için kullanılır.
  • Dizgi makinesi: Çeşitli tekniklerden yararlanarak sözcük, satır, başlık, kimi durumlarda sayfa dizen makine, entertip, linotip.
( 0 soru/yorum )