Dizgi nedir? Dizgici ne demektir?


dizgi, dizgi baskı, dizgi makinesi, kurşun harfler
Dizgi, dizilmiş kurşun hafler
  1. Basılacak bir metni, kullanılan tekniğe uygun araçlarla harf harf dizme işi. Nizam eş anlamı.
  2. Düzenlilik, düzen, tertip.

İlgili kelimeler ve anlamları

  • Dizgici: 1. Basım evinde dizgiyle uğraşan kimse, dizici, mürettip. 2. Dizim evi.
  • Dizim evi: Bir metni, kullanılan basım tekniğine göre elle, mekanik yada elektrik makinelerle harf harf dizerek basıma hazırlayan kuruluş, dizgici.
  • Dizgi baskı: Dizgi ve baskı işlemleri birlikte anlamında kullanılır. Bu terim, kitap, dergi gibi şeylerin içinde, dizgi ve baskı işinin, nerede yapıldığını belirtmek için kullanılır.
  • Dizgi makinesi: Çeşitli tekniklerden yararlanarak sözcük, satır, başlık, kimi durumlarda sayfa dizen makine, entertip, linotip.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.