Diyalektik nedir? Diyalektik materyalizm ne demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. (felsefe, Yunanca) Konuşma ve tartışma sanatı, yöntemli düşünme sanatı.
 2. Sokrates'te nesneleri cinslerine ve türlerine ayırma, kavramları sınıflandırma sanatı.
 3. Elealı Zenon'da karşıt savları çürütme sanatı.
 4. Platon felsefesinde duygu verilerinden yetkin bilgilere yükselme, evrensel bilgide basamak basamak ilerleyerek en evrensel bilgiye ulaşma çabası.
 5. Aristoteles'te göstermeleri sağlayan ayrıştırmalı bilgi alanına karşıt olarak olası görüşleri sağlayan bilgi alanı.
 6. Skolastik felsefede biçimsel mantığın tümü.
 7. Kant'ta "doğru mantığı"na karşıt olarak "görünüş mantığı" diye adlandırılan ve yanılsamalı usavurmalara karşılık olan bilgi alanı.
 8. Hegel'de gerçekle ussalın özdeşliği içinde, düşüncenin, sav, karşı sav, bireşim evrelerinden geçerek gelişmesi.
 9. Marksist felsefede maddenin sav, karşı sav, bireşim evrelerinden geçerek gelişmesi, eytişim.


İlgili birleşik kelimeler ve anlamları


 • Diyalektik gelişme: (felsefe) Karşıtlıkların geliştirici hareketi.
 • Diyalektik materyalizm (maddecilik): Evreni, diyalektik süreçler boyunca gelişmekte olan hareketli maddenin oluşturduğu bir bütün olarak gören ve bu bütünün sürekli yükselen bir evrim içinde niceliksel süreçler sonunda niteliksel süreçleri yarattığını savunan öğreti.
( 0 soru/yorum )