Dilek nedir ne demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Murat, rica, temenni eş anlamları.

  1. Bir kimsenin dilediği şey, istek. Bu dervişlik bir dilektir / Bilene büyük örnektir (Pir Sultan Abdal).
  2. (dil bilim) Dileyiş kavramı veren Türkçede "-se" ekiyle kurulan kip. Sizde gelseniz ne güzel olur.
  3. (gökbilimi) Alacakaranlıkta ve güneşin en çok uzaklaşmış olduğu sıralarda kırmızımtırak renkte görülebilen, güneşe en yakın gezegen, Merkür.


  • Dilek kipleri: (dil bilim) Belirli bir zaman kavramı taşımayan, daha çok bir dileme, isteme kavramı belirten gereklik, istek, dilek-koşul ve buyurma kipleri.
  • Dilek-koşul (şart) kipi: (dil bilim) Eylemin yapılmasını dilek ya da koşula bağımlı kılan kip, dilek-şart kipi. Türkçede dilek-koşul kipi -sa, -se ekiyle kurulur. Baksam, gelse.
( 0 soru/yorum )