Dipol nedir? Dipol anten ne demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (fizik) Manyetik kütleleri ters ve birbirine çok yakın yerleştirilmiş iki manyetik kutuptan oluşan düzen.
  2. Birbirine son derce yakın, ters işaretli elektrik yükü taşıyan iki noktadan kurulu düzen.
  3. Yalnız iki ucuyla dışarıya elektrik ileten elektrik devreleri bağlantısı.


  • Dipol anten: (fizik) Biri ötekinin uzantısı olacak biçimde yerleştirilmiş, aynı boyda iki iletkenden oluşan yarım dalga anteni. Dipol antenleri, televizyonun metre cinsinden dalgalarının ve frekans modülasyonunun alınmasında kullanılır.
( 0 soru/yorum )