Dokunulmazlık nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzerinde TBMM amblemi olan bir kalkanı takım elbiseli bir milletvekili elinde tutuyor
Dokunulmazlık
  1. Dokunulmaz, karışılmaz, ilişilmez olma hakkı ve durumu, korunmuşluk.
  2. Anayasa veya uluslararası gelenekler gereğince, kişilere tanınan ilişilmez olma durumu. Örnek: Diplomatik ve milletvekili dokunulmazlığı.

Milletvekili dokunulmazlığı yani Anayasanın 83. maddesinde düzenlenen yasama dokunulmazlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri (milletvekilleri ve bakanlar) hakkında, suç işledikleri şüphesiyle, meclis izni olmadan, gözaltına alma, tutuklama gibi bazı cezai takibat işlemlerinin uygulanamaması demektir.

Diplomatik dokunulmazlık ise devletin uluslar arası ilişkilerindeki temsilcilerinin, bulundukları yabancı ülkelerde dokunulmazlığa sahip olması, haklarında yargılama yapılamaması ve kararların zorla uygulatılamamasını ifade eder.

Diplomatik dokunulmazlıkta, bir diplomatın şahsı, malları, yanında çalışanlar ve ona ait konutlar dokunulmazdır ve kaldırılamaz. Sadece sınır dışı edilebilirler. Milletvekilliği dokunulmazlığı ise sınırlıdır, sadece şahsına aittir ve meclis kararıyla kaldırılabilir.
( 0 soru/yorum )