Diyagram nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Laf Sözlük diyagram sayfasındaki ziyaretçi davranışını özetleyen örnek diyagram
Diyagram örneği
  1. Herhangi bir olayın yürüyüşünü, değişimini göstermeye yarayan grafik.
    Bir diyagram bazı görselleştirme teknikleri kullanılarak bilginin sembolik olarak temsil edilmesidir.
  2. Bir şeyin görünümünü, parçalarını, yapısını, işleyişini vb. özetleyen ve açıklayan "basitleştirilmiş bir çizim", şematik gösterim.
  3. (botanik) Bir çiçeğin kesitini bütün ayrıntılarıyla gösteren taslak.
( 0 soru/yorum )