Sal nedir ne demektir? Anlamı

Büyük bir ahşap sal Sal, birçok ahşap kalın direğin yan yana getirilip bağlanmasıyla yapılan düz, korkuluksuz, çoğu yelkensiz ve motor...

Zilli maşa nedir ne demektir? Anlamı

Zilli maşa Uçlarında zil takılı maşa biçiminde bir kadın çalgısı olup düğünde oynarken şıngırdatarak kullanılır. Örnek cümle: Kendiler...

Üretim Nedir Ne Demektir? Anlamı

Otomobil fabrikasında üretim İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için zorunlu olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikler...

Darbe nedir ne demektir? Anlamı

Askeri darbe Vuruş, çarpış, vurma: Kafasına darbe yemek. (mecazi) Felaket, musibet: Onun ölümü benim için ağır bir darbe oldu. Hük...

Kalkan nedir ne demektir? Anlamı

Kalkan Eskiden savaşçıların ok ya da kılıçtan korunmak için taşıdığı çok kalın deriden ya da sert metalden yapılmış, yassı, çoğu teke...

Kolbastı Nedir Ne Demektir? Anlamı

Kolbastı Kolbastı, Hoptek veya Faroz Kesmeside denilen Trabzon'a özgü bir halk dansıdır. Güreşte ayağı kapılan pehlivanın, hasmı...

Ekose nedir ne demektir? Ekose kumaş

Ekose kumaş parçaları Ekose, birbirine dikey ve paralel değişik renkli çizgilerle, irili ufaklı kareler oluşturacak biçimde dokunmuş (...

Meslek Nedir Ne Demektir? Anlamı

Çeşitleri ve Grupları Bir kimsenin hayatını kazanmak, geçimini sağlamak için seçerek kendini verdiği, belli bir eğitimle kazanılan bi...

Başarı Nedir Ne Demektir? Anlamı

Başarı İstenilen sonuca ulaşmak, başarmak eylemi ya da başarılan iş. Muvaffakıyet eş anlamı. Başarı göstermek : İşini başarmak, iyi...

Keşif nedir ne demektir? Anlamı

Varlığı bilinmeyen bir şeyi bulup ortaya çıkarma: Görülüyor ki Rönesansta Amerika'nın keşfi (1492) kadar güneş sisteminin keşfi (1507) ...

Muhtıra Nedir Ne Demektir? Anlamı

Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı. Memorandum, nota olabilecek eş anlamları. Unutulma...

Kudüm ve Nakkare nedir ne demektir?

Kudüm ya da nakkare Kudüm ve nakkare aynı çalgıdır. Mehter takımlarında ve tekkelerde kullanılmış olan iki yarım küre biçimi madene ge...