Sal nedir ne demektir? Anlamı

Büyük bir ahşap sal Sal, birçok ahşap kalın direğin yan yana getirilip bağlanmasıyla yapılan düz, korkuluksuz, çoğu yelkensiz ve motor...
1 Yorum

İhtiyar ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Mutlu ihtiyarlar Yaşlı, kocamış, yaşı ilerlemiş olan, genç karşıtı. Seçme, yeğleme. İhtiyar heyeti : Köylerde, muhtarın başkanlı...

Zillet nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Hor görülüş, aşağılık, alçaklık. Zillet insanın kendisi olarak kendine yetmeme halidir. Kendisini, kendi durumundaki insanlardan, hatta daha...

Zilli maşa nedir ne demektir? Anlamı

Zilli maşa Uçlarında zil takılı maşa biçiminde bir kadın çalgısı olup düğünde oynarken şıngırdatarak kullanılır. Kendileri özel yapılm...

Makas nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Makas Bir eksen çevresinde hareket edebilecek biçimde çapraz olarak birleştirilen ve aralarına yerleştirilen herhangi bir nesneyi kes...

Kitap nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Kitap Yazılmış ya da basılmış yaprakların bir araya getirilmesiyle oluşan bütün. Kutsal kitap. Çağır Karacaoğlan çağır / Taş düştüğü...

Üretim Nedir Ne Demektir? Anlamı

Otomobil fabrikasında üretim İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için zorunlu olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikler...

Makara nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İplik makaraları Üzerine iplik, tel, şerit gibi her türlü bükülebilir madde sarılan ya da üzerinden benzer nitelikli maddeler geçen e...

Darbe nedir ne demektir? Anlamı

Askeri darbe Vuruş, çarpış, vurma. Kafasına darbe yemek. (mecazi) Felaket, musibet. Onun ölümü benim için ağır bir darbe oldu. Hü...

Merhaba nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Merhaba Selam Günaydın ya da hoş geldiniz gibi esenleşme ve selamlama sözü. Merhaba siperi : Kalelerde kapının karşısındaki duva...

İtibar nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Hatırı sayılır, güvenilir, değerli olma durumu, saygınlık. Prestij, kredi olabilecek eş anlamları. Borç verilme de, veresiye almada güveni...

Ulaşım nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Kara hava deniz ve karayolu ulaşımı Ulaşmak eylemi. Ulaşım günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olmakla beraber, en yoğun enerji tü...

Kalkan nedir ne demektir? Anlamı

Kalkan Eskiden savaşçıların ok ya da kılıçtan korunmak için taşıdığı çok kalın deriden ya da sert metalden yapılmış, yassı, çoğu teke...

Erkek nedir? İlgili deyim atasözü ve anlamları ne demektir?

İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek biçimde yaratılmış cinsten olanı. Kopça, çıtçıt, elektrik fişi, geçme vb. gibi birbiri...

Kolbastı Nedir Ne Demektir? Anlamı

Kolbastı Kolbastı, Hoptek veya Faroz Kesmeside denilen Trabzon'a özgü bir halk dansıdır. Güreşte ayağı kapılan pehlivanın, hasmı...

İmdi nedir ne demektir? Anlamı

İmdi, "Buna göre", "şu halde", "bu nedenden", "öyleyse" sözlerinde olduğu gibi başına getirildiği cü...

Estağfurullah nedir ne demektir? Anlamı

(İslam) Allâhü Teâlâ'dan bağışlanma dilemek. Dünü günü hata etmektir işim / Tövbe günahıma estağfirullah (E. Korkmaz) Teşekkür edilen ...

Suistimal nedir? Suistimal etmek ne demektir? Kısaca anlamları

Kendisine verilen yetki ya da görevi veya kendisine tanınan bir hakkı yasalara aykırı yolda kötüye kullanma, kötü ve yersiz kullanma, yolsu...

Zilyet nedir? Zilyetlik ne demektir? Kısaca anlamı

Zilyet, kendisinin olsun olmasın bir malı kullanan ya da elinde tutan kimse, elde tutan, eldeci demektir. Genellikle kişi, sahibi olduğu eşy...

Ekose nedir ne demektir? Ekose kumaş

Ekose kumaş parçaları Ekose, birbirine dikey ve paralel değişik renkli çizgilerle, irili ufaklı kareler oluşturacak biçimde dokunmuş (...

Yön nedir ne demektir? Ana yönler ara yönler

Cihet, taraf, istikamet eş anlamları. Bir şeyin yüzlerinden herhangi birinin baktığı yan. Bir yere gitmek için izlenen yol, gidilen yan....

Ruh nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Dinlerin ve dinselci felsefenin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği canlandırıcı ve etkin ilke, tin. (mecazi) Canlılık, ...

Sarfınazar nedir? Sarfınazar etmek ne demektir? Anlamı

Sarfınazar, "Sayılmasa da, hesaba katılmasa bile, bir yana" anlamında kullanılır. Her şeyden sarfınazar, yalnızca yol parası bile ...

Gıybet nedir? Gıybet etmek ne demektir? Kısaca anlamı

Gıybet (Birini) Çekiştirme, yerme, kötüleme, kov. Gıybet bütün ibadetlerin sevabını götüren korkunç bir ateştir. (İlgili cümle kaynağ...

Dem nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Çay Kan. Soluk. Zaman, çağ, an. Hazırlanan çayın renk ve koku bakımından kıvamı. İlgili deyimler ve anlamları İçinde "...

Kumpas nedir? Kumpasa gelmek ne demektir? Anlamı

Kumpas (teknik) Küçük uzunlukları, çapları, kalınlıkları doğru olarak ölçmeye yarayan bir ölçü aygıtı. (Fransızca) Basım işlerinde...

Meczup (meczub) nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Yüce Allah'ın aşkına tutulmuş, bu yüzden kendinden geçmiş ve dünyaya ve dünya işlerine aldırmaz duruma gelmiş (kimse), cezbeli. Böyle b...

Meslek Nedir Ne Demektir? Anlamı

Çeşitleri ve Grupları Bir kimsenin hayatını kazanmak, geçimini sağlamak için seçerek kendini verdiği, belli bir eğitimle kazanılan bi...

Başarı Nedir Ne Demektir? Anlamı

Başarı İstenilen sonuca ulaşmak, başarmak eylemi ya da başarılan iş. Muvaffakıyet eş anlamı. Başarı göstermek : İşini başarmak, iyi...

Kakofoni nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Kakofoni, kulağı tırmalayan sözcük, hece ve seslerin art arda sıralanması ya da tekrarlanması. En iyi sonuçların çıkması için çok farklı dü...

Serzeniş nedir? Serzenişte bulunmak ne demektir? Anlamı

Başa kakma, sitem etme, şikayet etme, yakınma. Ağlamaktan, sızlamaktan duygular gelmez dile / Yazdığım, gönderdiğim sert serzenişler nafile ...
1 Yorum

Renk nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Renk (fizik) Nesnelerden yansıyan ışık ışınlarının farklı dalga boylarında olmasından ötürü gözde oluşan duyumlardan her biri. Renkl...
1 Yorum

Keşif Nedir Ne Demektir? Anlamı

Bulma, bulgu. (askeri terim) Düşman bölgesinde gözetleme yapma. Keşif uçağı. Bir yapının maliyetinin hesaplanması. İlgili kelimeler...

İtidal nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

İtidal, aşırı olmama durumu, ılım, ölçülülük. "Sen itidalini muhafaza et." (İlgili cümle kaynağı: R. N. Güntekin) İtidal bulmak...

Muhtıra Nedir Ne Demektir? Anlamı

Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı. Memorandum, nota olabilecek eş anlamları. Unutulma...

Kudüm ve Nakkare nedir ne demektir?

Kudüm ya da nakkare Kudüm ve nakkare aynı çalgıdır. Mehter takımlarında ve tekkelerde kullanılmış olan iki yarım küre biçimi madene ge...

Egemenlik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Egemen olma durumu, buyruğunu yürütme, hakimiyet eş anlamı. Anayasanın 6'ncı maddesine göre egemenlik millete aittir. "Türk Mi...

Mücerret (mücerred) nedir ne demektir? Anlamı

Madde ve cisim halinde olmayan, soyut. "Mücerret"i kaldırdılar. Bizim ecdadımız "mücerret" mefhumunu bilirdi. Allah, &q...

Talimat nedir? Talimat vermek ne demektir? Anlamı

Hangi yolda ve nasıl çalışılacağını bildiren söz ya da yazı, yönerge. Direktif eş anlamı. Müdürün talimatı böyle. Talimat vermek : Üst a...

Kısmet nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Kısmet Allâhü Teâlâ’nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu. (Kız ya da kadın için) Evlenme talihi. (ünlem) "Şimdiden bell...

Altın ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Altın Altın ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "altın" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Altın adı pul p...

Para nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Para Değişim (alış veriş) aracı ve değer ölçüsü olarak kullanılmak için devletçe bastırılan metal ya da kağıt akçe. Para ile ilgil...

Şanlı Türk Bayrağımız ve Ay Yıldız

Türk Bayrağı ve Ay Yıldız Bayrak bir vatanın namusudur, şerefidir. Onu her yerde temsil eden simgesidir. Tüm dünyada Türk Bayrağı kada...

Müzakere nedir? Müzakere etmek ne demektir? Anlamı

Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, görüşme, danışma. Diyalog yoluyla karşılıklı anlaşmayı arama. Bu sorun halledildikten sonra...