Başarı Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir yükseliş grafiğinin en üst sütununda dikilen ve beğeni işareti yapan bayan
Başarı
İstenilen sonuca ulaşmak, başarmak eylemi ya da başarılan iş. Muvaffakıyet eş anlamı.

  • Başarı göstermek: İşini başarmak, iyi, eksiksiz yapmak.
  • Başarı testleri: Bir öğrencinin ya da bir öğrenci topluluğunun, belli bir konuda, genellikle belirli bir öğretim süresi sonunda elde ettiği bilgi, beceri ve kavrayışı ölçen testler.
  • Başarının anahtarı: Başarıya ulaşmak için izlenilen yol ve yöntemler.
Başarı etiketli bir anahtar
Başarının anahtarı
( 0 soru/yorum )