Kalkan nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Eski bir yuvarlak ve işlemeli kalkan, Osmanlı kalkanı
Kalkan
  1. Eskiden savaşçıların ok ya da kılıçtan korunmak için taşıdığı çok kalın deriden ya da sert metalden yapılmış, yassı, çoğu tekerlek biçiminde korumalık. Günümüzde değişik malzemelerden yapılmış benzerleri polislerce kullanılır.
  2. (zooloji) Kimi hayvanların sert ve boynuzsu bölümlerine verilen ad.
  3. (teknik) Nükleer reaktörlerde ya da herhangi bir radyasyon kaynağında kullanılan ve nötronları ya da öbür tehlikeli radyasyonları emerek çevredeki canlıları koruyan genellikle çimento ya da kurşun vb. kütle.
  4. (coğrafya) Yer kabuğunun en yaşlı bölümleri.
  5. Beşikçatıyla örtülü bir yapının mahyaya dik gelen duvarındaki üçgen bölüm.
( 0 soru/yorum )