Mücerret (mücerred) nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Madde ve cisim halinde olmayan, soyut: "Mücerret"i kaldırdılar. Bizim ecdadımız "mücerret" mefhumunu bilirdi. Allah, "Zatım mücerredlerin mücerredi" buyurdu. (N. F. Kısakürek)
  2. Katıksız, karışıksız, saf, halis: Bunların her biri, kıymetlerin umumi ölçüsü olan, mücerret altını temsil ederler. Her birinin tedavül kıymeti, temsil ettikleri mücerret altınla kendi aralarındaki temsil nispetinin daralıp genişlemesiyle taayyün eder.
  3. Evlenmemiş erkek, bekar: Yetmişbeş sene mücerret yaşadıktan sonra evlenmiş... (derleme cümle)
  4. (dil bilim) Yalın durum.
  5. Yalnız, yalnızca, sadece, ancak, sırf: Zengindi; ancak mücerret zenginlik insana ne bir huzur veriyor nede duyguları tatmin edebiliyordu. (B. Burak)
  6. Yalnız tek başına: Yusuf Has Hacip bu ideal insan tipini mücerret olarak ortaya koymaz; onu cemiyet içine yerleştirerek fertlerin diğer fertlerle ve devletlerle olan münasebetlerini inceler. (H. İşcan)
( 0 soru/yorum )