Gıybet nedir? Gıybet etmek ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Gıybet ya da dedikoduyu anlatan bir bayanın başka bir bayanın kulağına fısıldaması
Gıybet
  1. (Birini) Çekiştirme, yerme, kötüleme, kov: Gıybet bütün ibadetlerin sevabını götüren korkunç bir ateştir. (İlgili cümle kaynağı: M. Z. Kotku)
  2. Ortada bulunmama, kaybolma.


  • Gıybet etmek: Arkadan konuşmak, dedikodu etmek, duyduğunda üzüleceği bir sözü arkasından söylemek: "Gıybetin ne olduğunu bilir misiniz? Kardeşinin hoşlanmadığı, kerih gördüğü şeyi söylemendir." Dediler ki: "Söylediğimiz hal onda varsa (yani doğruysa)?" Buyurdu ki; "O söyledikleriniz doğru ise işte o zaman gıybet etmiş olursunuz. Ve eğer o söyledikleriniz onda yoksa o zaman da iftira etmiş olursunuz." (Hadisi Şerif)
( 0 soru/yorum )