Müzakere nedir? Müzakere etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, görüşme, danışma.
 2. Diyalog yoluyla karşılıklı anlaşmayı arama: Bu sorun halledildikten sonra diğer hususlar müzakere masasında tartışılıp bir karara bağlanabilir. (M. Yılmaz İkizer)
 3. (felsefe) Oylaşım.
 4. (Öğretmenin yaptığı) Sözlü sınav: Atatürk, öğretmeni bir süre dinledikten sonra geçmiş derslerden öğrencileri müzakere etmesini ister.
 5. Öğrenciler arasında yapılan ders hazırlığı, etüt: Ders halkasındaki müzakereden kasıt, hatırlama ve ezberleme konusunda iki kişinin karşılıklı olarak birbirine yardımcı olmasıdır. (İlgili cümle kaynağı: Ş. Gözütok)


 • Müzakere etmek:
  1. Bir konu ile ilgili görüşmek.
  2. Öğretmen sözlü sınav yapmak.
 • Müzakereci:
  1. Müzakere eden kimse.
  2. Öğrencileri derse çalıştıran kimse, çalıştırıcı, belletmen.
( 0 soru/yorum )