Üretim Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üretim, bir otomobil fabrikasında robot kollarla üretim
Otomobil fabrikasında üretim
 1. İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için zorunlu olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri, bunu yaparken kendi kendilerini de değiştirmeleri süreci.
 2. Bitkileri, hayvanları çoğaltma: Domates üretimiyle uğraşmak.
 3. Ürün alma, elde etme: Süt üretimi. Makine üretimi.


Üretim ile ilgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Üretim anarşisi: (iktisat) Tüketimle üretimin bir planla uyuşturulamamasından doğan üretim kargaşası.
 • Üretim araçları: İnsanın üretime geçebilmesi için gerekli bulunan araçların (fabrika binası, makineler, toprak vb.) tümü.
 • Üretim artığı: Bir malın piyasadaki gereksinim ve talep karşılandıktan sonra satılmayıp elde kalan bölümü, üretim fazlası, istihsal fazlası.
 • Üretim biçimi: Belirli bir tarihsel evrede üretim güçleriyle üretim ilişkilerinin oluşturdukları ve geliştirdikleri toplumsal ekonomik yapı.
 • Üretim bunalımı: Piyasadaki talepten ve toplam tüketim hacminden fazla üretmenin yol açtığı bunalım.
 • Üretim faktörleri: Üretimi meydana getiren, emek, sermaye, toprak ve girişim.
 • Üretim ilişkileri: Üretim, değişim ve dağılım süreci içinde insanlar arasında kurulan ilişkilerin tümü.
 • Üretim kooperatifleri: Küçük üreticilerin büyük işletmeler önünde dayanabilmek için kurdukları kooperatifler.
 • Üretim maliyeti: Bir üretim işleminde üretim faktörlerine giden harcamaların tümü.
 • Üretim süreci: Üretimin gerçekleşmesi için gerekli olan sürelerin tümü.
 • Üretime geçmek: (Fabrika vb.) Üretime başlamak.
( 0 soru/yorum )