Zilyet nedir? Zilyetlik ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Zilyet, kendisinin olsun olmasın bir malı kullanan ya da elinde tutan kimse, elde tutan, eldeci demektir. Genellikle kişi, sahibi olduğu eşyanın aynı zamanda da zilyedidir ve buna asli zilyetlik denir. Ancak bazı hallerde kişiler bir şeyin sahibi olduğu halde zilyedi olmayabilir veya zilyedi olduğu halde sahibi olmayabilir.


  • Zilyetlik: Sahibi olmamakla birlikte bir şey üzerindeki fiili hakimiyet, bir şeyi kullanmakta olma durumu. Bir kimsenin sahibi olmadığı bir araziyi ekip biçmesi zilyetliğe örnek gösterilebilir.
( 0 soru/yorum )