Sarfınazar nedir? Sarfınazar etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Saymama, dikkate almama. Sarfınazar, "sayılmasa da, hesaba katılmasa bile, bir yana" anlamlarında kullanılır: Her şeyden sarfınazar, yalnızca yol parası bile aylığımın yarısını götürür.
  2. Vazgeçme.

  • Sarfınazar etmek:
    1. Hesaba katmamak, saymamak.
    2. Vazgeçmek: Bunun, milletin elde ettiği, alıştığı bir idare sistemi olduğunu kabul ederse, bunun zıddına hareket etmekten sarfınazar eder. (İlgili cümle kaynağı: K. Öztürk)
( 0 soru/yorum )