Makara nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Yayınlanma: 4.11.10 Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Çeşitli boylarda iplik makaraları
İplik makaraları
 1. Üzerine iplik, tel, şerit gibi her türlü bükülebilir madde sarılan ya da üzerinden benzer nitelikli maddeler geçen, ekseni boyunca delik ve kenarları çıkıntılı olan silindir. Bobin eş anlamı.
 2. Bir yükün yukarıya kaldırılmasını veya çekilmesini sağlayan ve kolaylaştıran, etrafı bir ipin oturabileceği biçimde oyuk olan mekanik aygıt.
 3. (denizcilik) Birbirine paralel iki ya da daha çok tabla arasında dönen, kenarı çepeçevre oluklu tekerlek ya da tekerleklerden oluşan mekanik aygıt.


İlgili birleşik kelimeler


Hareketli makara sistemleri
Sabit ve yükü yarı yarıya veya dörtte birine kadar hafifletebilen hareketli makara sistemleri
 • Makara dili: Bir makaranın, çevresinde zincir ya da kablo geçecek biçimde bir oyuk bulunan tekerleği.
 • Makara kamçısı: Bir makaranın oluğuna geçirilen ve makarayı çeşitli yönlere çevirmeye yarayan ince halat.
 • Makara yanağı: Bir makara dilinin yüzlerinden her biri.


İlgili deyimler ve anlamları


Kancalı yük makarası
Yük makarası
İçinde "makara" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Makara çekmek: (Ötücü kuşlar için) Bir solukta çeşitli nağmeler çıkarmak.
 • Makara geçmek: Alay etmek.
 • Makara gibi: Ardını arasını kesmeden (konuşma).
 • Makaraları koyuvermek (salıvermek): (teklifsiz konuşmada) Kendini tutamayarak kahkahayı basmak.
 • Makaraları zaptedememek: (teklifsiz konuşmada) Kahkahayı basmaktan kendini alamamak.
 • Makaraya almak: Bir kimseyle alay etmek.
 • Makarayı takmak: Şaka yollu takılmak.
( 0 soru/yorum )