Makara nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?


Çeşitli boylarda iplik makaraları
 1. Üzerine iplik, tel, şerit gibi her türlü bükülebilir madde sarılan yada üzerinden benzer nitelikli maddeler geçen ekseni boyunca delik ve kenarları çıkıntılı silindir. Bobin eş anlamı.
 2. Bir yükün yukarıya kaldırılmasını veya çekilmesini sağlayan ve kolaylaştıran, etrafı bir ipin oturabileceği biçimde oyuk olan mekanik aygıt.
 3. (denizcilik) Birbirine paralel iki yada daha çok tabla arasında dönen, kenarı çepeçevre oluklu tekerlek yada tekerleklerden oluşan mekanik aygıt.


İlgili kelimeler


Sabit ve yükü yarı yarıya veya
dörtte birine kadar hafifletebilen
hareketli makara sistemleri
 • Makara dili: Bir makaranın, çevresinde zincir yada kablo geçecek biçimde bir oyuk bulunan tekerleği.
 • Makara kamçısı: Bir makaranın oluğuna geçirilen ve makarayı çeşitli yönlere çevirmeye yarayan ince halat.
 • Makara yanağı: Bir makara dilinin yüzlerinden her biri.İlgili deyimler ve anlamları


Yük makarası
İçinde "makara" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • Makara çekmek: (Ötücü kuşlar için) Bir solukta çeşitli nağmeler çıkarmak.
 • Makara geçmek: Alay etmek.
 • Makara gibi: Ardını arasını kesmeden (konuşma).
 • Makaraları koyuvermek (salıvermek): (teklifsiz konuşmada) Kendini tutamayarak kahkahayı basmak.
 • Makaraları zaptedememek: (teklifsiz konuşmada) Kahkahayı basmaktan kendini alamamak.
 • Makaraya almak: Bir kimseyle alay etmek.
 • Makarayı takmak: Şaka yollu takılmak.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.