İhtiyar ne demektir? İhtiyar ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İhtiyar erkekler, yaşlı kadınlar, dedeler ve nineler mutluluktan beğeni işareti yapıyorlar
Mutlu ihtiyarlar
 1. Yaşlı, kocamış, yaşı ilerlemiş olan, genç karşıtı: İhtiyar adam: "Bu konuda tahmininizden de fazla bilgiliyim," diye cevap verdi. (B. Özkişi)
 2. Kendi isteğiyle hareket etme, seçme, yeğleme: İrade vicdandadır, ihtiyar dimağdadır. Günahlar iradeyle yapılmaz, ihtiyarla yapılır. (Dar-ül Envar)


İhtiyar ile ilgili birleşik kelime ve fiiller


 • İhtiyar delikanlı: Yaşlı olmasına karşın dinç, canlı, hareketli ve etkin bir hayat süren kimse.
 • İhtiyar heyeti: Köylerde, muhtarın başkanlığında toplanıp görev yapan genel karar organı.
 • İhtiyar olmak: Yaşlanmak, ihtiyarlamak: Ak düştü siyah saçıma / İhtiyar oldum ihtiyar oldum / ... / Yetmiş yaşlı çocuğum ben / İhtiyar oldum ihtiyar oldum (E. Sarı)


İhtiyar ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "ihtiyar (II)" kelimesi geçen deyimler, açıklamaları ve örnek cümleler:

 • İhtiyar etmek:
  1. Seçmek, yeğ tutmak: Bu yolu ihtiyar ettik.
  2. Katlanmak: İhtiyar ettiği bunca zahmetler...
 • İhtiyarı elden bırakmak: Değişik duyguların etkisiyle davranışlarını denetleyemez duruma gelmek: Kendine acıyor ise, zayıf ihtimali gözetip ihtiyarı elden bırakmaz. (İmam-ı Gazali)
 • İhtiyarı elden gitmek: Kendi isteğiyle davranma yetisini yitirmek: ... sevisi cândan dilden değildir / İhtiyârı gider elden değildir. (M. Tatçı)
( 0 soru/yorum )