Keşif nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İ harfinin noktasını bir göz simgesinin oluşturduğu keşif sözcüğü
 1. Varlığı bilinmeyen bir şeyi bulup ortaya çıkarma: Görülüyor ki Rönesansta Amerika'nın keşfi (1492) kadar güneş sisteminin keşfi (1507) de rol oynar. (B. N. Şehsuvaroğlu)
 2. Tanınmayan, bilinmeyen, gizli bir şeyi anlayıp bilme: Yeni bir bitki türü, mikrop, doğal bir madde keşfedilebilir, buna bilimsel keşif denir, ama yeni bir malzeme, alet, makine, bilgisayar veya bilgisayar programı keşfedilemez, bunlar ancak icat edilebilir. (E. Türkcan)
 3. (askeri terim) Düşman bölgesinde gözetleme yapma: Gökte, başlarının üzerinde askeri bir keşif uçağı dolaşmakta, olup bitenleri tespite çalışmakta idi. (İlgili cümle kaynağı: İ. E. Ataer)
 4. (hukuk) Bir olayın oluş sebeplerini ve biçimini anlayabilmek için ilgili yerde yapılan inceleme: Mahkeme, bir keşif heyetinin meseleyi yerinde görmesi için karar almış, o gün de Mazgirt hâkimi, askeri şube kâtibi, hapishane gardiyanıyla birlikte bizim köy muhtarının evine gelmişler. (R. Çolpan)
 5. Yapılacak bir binanın maliyetinin hesaplanması.
 6. Fizik alemi ötesine ait hususlara vakıf olma, his ve akılla idrak edilemeyen hususları kalp gözüyle görme: Bir şeyi örten perdeyi kaldırarak açığa çıkarmak anlamına gelen keşif kelimesi, tasavvuf literatüründe ayrı bir öneme sahiptir. (S. Avcı)
 7. Doğrudan doğruya Allah'tan kulun kalbine doğan bilgi: Lâkin insan keşifsiz ruhun hakikatini bilemez. (V. Baba)


Keşif ile ilgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Keşif kolu: (askeri terim) Bilgi toplamak, düşmanla teması korumak, sorguya çekmek üzere tutsak almak ya da belirli bir alanı gözetlemek için çıkarılan müfreze.
 • Keşif özeti: Yapının birim fiyat adları, numaraları, miktarlarıyla ölçü birimlerinin yazıldığı ve eksiltme yoluyla yapılacak bir ihale için hazırlanıyorsa buna fiyatların da eklendiği liste.
 • Keşif tutarı (bedeli): Bir ihalede yapılması tasarlanan işlerin toplam tutarı, ilk keşfin tutarı.
 • Keşifte bulunmak: Bir şey bulgulamak.
( 0 soru/yorum )