Fötr nedir ne demektir? Anlamı

Fötr şapka modelleri Fötr, şapka, çanta, çiçek ve bir takım süs eşyasının yapımında kullanılan ince yumuşak keçedir. Bu keçeden yapı...

Fotosel nedir ne demektir? Anlamı

Karanlıkta otomatik yanan fotoselli gece lambası Fotosel (fizik) fotoelektrik olaya dayanarak ışık enerjisinden elektrik sinyalleri ü...

Foto direnç nedir ne demektir?

Fotodirençler ışık sensörü olarak kullanılabilmektedir. Fotodirenç, (fizik) elektronikte, fotolitografide kullanılan, ışığa duyarlı o...

Fotoliz nedir ne demektir? Anlamı

Atmosferde oksijenin fotoliz ile ozona dönüşmesi Fotoliz, ışık ya da mor ötesi ışınların etkisiyle bir bileşiğin bozunması, moleküllerin...

Fotolitografi nedir ne demektir?

Fotoğraf yöntemiyle hazırlanmış plaka ya da klişelerin kullanıldığı taşbasması tekniği. Bu teknikle basılmış resim. Elektronikte, yarı il...

Fotogravür nedir ne demektir? Anlamı

Fotogravür, basılacak desenlerin baskı klişelerinin fotoğraf tekniğiyle metal levha ya da silindirlere oyularak hazırlanması yöntemidir. Kıs...

Fotoelektrik nedir ne demektir?

Fotoelektrik olay (etki) Işık ışınımlarının etkisiyle oluşan (elektrik olayları), ışıl elektrik. Fotoelektrik akım : (fizik) Foto...

Fosil nedir ne demektir? Anlamı

Dinozor fosili (yerbilim) Geçmiş çağlarda toprak katmanlarına gömülerek kalmış hayvan, bitki kırıntısı ya da izi, taşıl. Fosil, hava...

Fosforışı nedir ne demektir?

Atomların ışınım, elektron bombardımanı gibi ısıl olmayan herhangi bir süreç sonunda uyarılmasıyla meydana gelen ve ilgili enerji kaynağının...

Fors nedir ne demektir? Anlamı

Cumhurbaşkanlığı forsu Devlet başkanı, amiral, general ve bu aşamalardaki görevlilerin çalıştıkları kurumlara ya da kullandıkları ara...

Forsa nedir ne demektir? Anlamı

Forsa (tarih, denizcilik) eski kürekli gemilerde kürek çektirilen tutsak ya da hükümlü kimse. Derya Beylerinin gemilerindeki kürekçiler for...

Formika nedir ne demektir?

Yüzeyi formika kaplanmış bir masa Formika, araları reçinelenerek ısı etkisiyle birleştirilmiş 5 - 7 kat kağıttan oluşan bir tür kaplam...