Fötr nedir ne demektir? Anlamı

Fötr şapka modelleri Fötr, şapka, çanta, çiçek ve bir takım süs eşyasının yapımında kullanılan ince yumuşak keçedir. Bu keçeden yapı...

Foya nedir? Foyası meydana çıkmak ne demektir? Anlamı

Foya, parıltısını artırmak için elmas taşlarının altlarına konan ışık yansıtıcı ince maden yaprağı. Foyası meydana (ortaya) çıkmak : (de...

Fototaksi nedir? Fototropizm ne demektir? Kısaca anlamı

Turp bitkisinin kırmızı ışıktan kaçıp mavi ışığa yönelmesi Bir organizmanın ışıktan etkilenerek hareket etmesi; ışığa yönelme (poziti...

Fotosentez nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Fotosentez (botanik) Canlı bitkilerin klorofil taşıyan dokularında, güneş ışığının etkisiyle su ve havanın karbondioksitinden, karbo...

Fotosel nedir ne demektir? Anlamı

Karanlıkta otomatik yanan fotoselli gece lambası Fotosel (fizik) fotoelektrik olaya dayanarak ışık enerjisinden elektrik sinyalleri ...

Foto direnç nedir ne demektir?

Fotodirençler ışık sensörü olarak kullanılabilmektedir. Fotodirenç, (fizik) elektronikte, fotolitografide kullanılan, ışığa duyarlı ...

Fotoroman nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Fotoroman Fotoroman, süreklilik duygusu veren art arda fotoğraflardan ve bunları tamamlayan kısa metinlerden oluşan hikaye veya roman....

Foton nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Foton Foton, elektromanyetik ışınımın kuantumu. Fotonlar ışınım frekansıyla Planck sabitinin çarpımına eşit bir enerjiye sahiptirler v...

Fotoliz nedir ne demektir? Anlamı

Atmosferde oksijenin fotoliz ile ozona dönüşmesi Fotoliz, ışık ya da mor ötesi ışınların etkisiyle bir bileşiğin bozunması, molekülleri...

Fotolitografi nedir ne demektir?

Fotoğraf yöntemiyle hazırlanmış plaka ya da klişelerin kullanıldığı taşbasması tekniği. Bu teknikle basılmış resim. Elektronikte, yarı il...

Fotokromizm nedir? Fotokromik ne demektir? Anlamı

Çeşitli güneş ışığı seviyelerinde rengi değişik tonlarla koyulaşan fotokromik gözlük camı Bazı boya ya da bileşiklerde görülen, üzer...

Fotokopi nedir? Fotokopi çekmek ne demektir? Anlamı

Fotokopi makinesi Yazılı ya da basılı bir sayfanın, bir çizimin vb. değişik kimyasal ve fiziksel işlemlerle kısa sürede çıkarılan kop...

Fotoiletken nedir? Fotoiletkenlik ne demektir? Anlamı

Fotoiletkenlik Fotoiletkenlik, selenyum gibi bazı yarı iletken maddelerde, görünür ışık ya da elektromanyetik ışınım altında iletkenli...

Fotogravür nedir ne demektir? Anlamı

Fotogravür, basılacak desenlerin baskı klişelerinin fotoğraf tekniğiyle metal levha ya da silindirlere oyularak hazırlanması yöntemidir. Kıs...

Fotogrametri nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Havadan fotogrametri Nesnelerin fotoğraflarından kesit, kroki ve taslaklarının çıkarılması işlemi. Fotogrametri resimler yardımıyla g...

Fotoelektrik nedir ne demektir?

Fotoelektrik olay (etki) Işık ışınımlarının etkisiyle oluşan (elektrik olayları), ışıl elektrik. Fotoelektrik akım : (fizik) Foto...

Fosil nedir ne demektir? Anlamı

Dinozor fosili (yerbilim) Geçmiş çağlarda toprak katmanlarına gömülerek kalmış hayvan, bitki kırıntısı ya da izi, taşıl. Fosil, hava...

Fonda nedir? Fonda etmek ne demektir? Anlamı

Denizcilikte demir (çapa) atılması için verilen komut. "Fonda" tabiri de gemi demirini deniz dibine atmak için kullanılan bir tab...

Fosforik asit nedir ne demektir? Özellikleri

Fosforik asit (kimya) fosfor, hidrojen ve oksijenden oluşan, suda kolay çözünen, 42 °C'de eriyen, oda sıcaklığında katı durumda bulunan...

Fosforışı nedir ne demektir?

Atomların ışınım, elektron bombardımanı gibi ısıl olmayan herhangi bir süreç sonunda uyarılmasıyla meydana gelen ve ilgili enerji kaynağının...

Fos nedir? Fos çıkmak ne demektir? Anlamı

Fos (argo) çürük, temelsiz, boş, kof gibi anlamlara gelmektedir. Fos çıkmak : (deyiminin anlamı) Bir iş ya da bir kimse için, boş çıkm...

Fors nedir ne demektir? Anlamı

Cumhurbaşkanlığı forsu Devlet başkanı, amiral, general ve bu aşamalardaki görevlilerin çalıştıkları kurumlara ya da kullandıkları ara...

Forsa nedir ne demektir? Anlamı

Forsa (tarih, denizcilik) eski kürekli gemilerde kürek çektirilen tutsak ya da hükümlü kimse. Derya Beylerinin gemilerindeki kürekçiler for...

Formül nedir? Formüler ne demektir? Anlamı

Formül Belli durumlara ve özellikle bir belgenin doldurulmasında kullanılan kesin ve özgül kalıp. Bir yasa ya da ilkenin özlü anlatı...

Formika nedir ne demektir?

Yüzeyi formika kaplanmış bir masa Formika, araları reçinelenerek ısı etkisiyle birleştirilmiş 5 - 7 kat kağıttan oluşan bir tür kaplam...