Fos nedir? Fos çıkmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Fos (argo) çürük, temelsiz, boş, kof gibi anlamlara gelir. Bunun yanılsama olduğu, boş olduğu, fos olduğu, insanlar için bir yenilik olmadığı, bir kurtuluş reçetesi olmadığı, bir çözüm getiremediği çıktı ortaya (C. Türüdü). Bir aşama var mı diye yalızdı çizildi. Sonuç? Fos! (Ö. Serengil)


  • Fos çıkmak: (deyiminin anlamı) Bir iş ya da bir kimse için, boş çıkmak, beklenilen sonucu vermemek demektir. Bütün vaatler fos çıktı (Y. Kemal). Adam yerine koyduğumuz usta da fos çıktı sonunda. (İlgili cümle kaynağı: İ. İlif)
( 0 soru/yorum )