Fotogrametri nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Gökyüzünden uçakla fotoğraf çekerek havadan fotogrametri yapmak
Havadan fotogrametri
  1. Nesnelerin fotoğraflarından kesit, kroki ve taslaklarının çıkarılması işlemi.
    Fotogrametri resimler yardımıyla güvenilir ölçüler ve bilgiler elde etme bilimi ve sanatıdır. Başka bir deyişle cisimlerin boyut, şekil, konum gibi geometrik özelliklerini resimleri yardımıyla güvenilir ölçülerle belirleme tekniği ve bilimidir.
  2. Haritacılıkta, fotoğraflardan yararlanarak harita yapma işlemi.
    Fotoğrafyanın haritacılığa tatbikine fotogrametri denir; bu da kara fotogrametrisi ve hava fotogrametrisi olarak ikiye ayrılır. Kara fotogrametrisi, geçilmesi çok güç, fakat, görüş sahası geniş olan, rölyefi kuvvetli memleketlerde çok işe yarar ve normal leveler alınması metoduna yakın doğrulukta sonuçlar verir. Hava fotogrametrisi ise genellikle haritası yeni alınacak büyük memleketlerin ana çizgileri üzerinde ilk fikri oluşturmak için kullanılırlar.
( 0 soru/yorum )