Fotolitografi nedir ne demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Fotoğraf yöntemiyle hazırlanmış plaka ya da klişelerin kullanıldığı taşbasması tekniği.
  2. Bu teknikle basılmış resim.
  3. Elektronikte, yarı iletkenlerin, ince film devrelerin ve basılı devrelerin yapılında kullanılan ve fotoğraf yöntemleriyle zemine aktarılan biçimin özel bir maddeyle kaplanıp ışığa tutulması temeline dayanan bir teknik.
( 0 soru/yorum )