Foto direnç nedir ne demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çeşitli boylarda foto direnç, fotosel veya ışık sensörü
Fotodirençler ışık sensörü olarak kullanılabilmektedir.
Fotodirenç, (fizik) elektronikte, fotolitografide kullanılan, ışığa duyarlı organik madde. Işıktan etkilenerek polimerleşen maddelerden ya da doğrudan doğruya polimerlerden yapılıdırlar ve direnç görevi görürler.
( 0 soru/yorum )