Fotoelektrik nedir ne demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Fotoelektriği anlatan bir çizim
Fotoelektrik olay (etki)
Işık ışınımlarının etkisiyle oluşan (elektrik olayları), ışıl elektrik.


  • Fotoelektrik akım: (fizik) Fotoelektrik olay sonucunda yayılan elektronların uygun bir devrede oluşturdukları elektrik akımı.
  • Fotoelektrik olay (etki): (fizik) Üzerine ışık düşen bir maddenin elektronlarına enerji aktarılmasıyla oluşan olayların genel adı. Bu terim genellikle üzerine frekansı belli bir eşik frekansını aşan bir ışık düşen maddenin, elektron saçması olayı için kullanılır.
  • Fotoelektrik pil: Mor ötesi ışınların etkisiyle elektrik üreten pil.
( 0 soru/yorum )