Mektup nedir ne demektir? Anlamı ve Örneği

Anneye mektup Bir şey haber vermek, bir şey (hal, hatır vb.) sormak ya da herhangi bir düşünceyi, dileği, amacı anlatmak için başka y...

Melaike nedir ne demektir? Anlamı

Melek kelimesinin çoğulu olan melekler demek olup bazen tekil anlamda da kullanılır. Tüm sema yankılanıyordu, melaike kutlu sözcükleri dill...

Mektep nedir ne demektir? Anlamı

Sıbyan mektebi Osmanlı geleneksel ilköğretim kurumu. Mektep okul demektir. Seneye oğlan mektebe gidecek. Mektepli: Okula giden...

Mekruh nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Mekruh; yapılması dinen doğru bulunmayan, terk edilmesi istenen, yapılmaması yapılmasından daha uygun ve güzel olan davranışlar. Mekruhun h...

Mekkare nedir ne demektir? Anlamı

Kirayla tutulan yük hayvanı. (tarih) Osmanlı ordusunda taşıma işlerinde kullanılan at, deve, katır vb. hayvanlar. Öküz arabaları, mekkare...

Mekik nedir ne demektir? Anlamı

Tekstilde mekik El ya da otomatik dokuma tezgahlarında atkı ya da argaç denilen ve enine olan iplikleri uzunlamasına olan arışların a...

Mekanizma nedir ne demektir? Anlamı

Bir saatteki eşapman mekanizması Belli bir sonuç elde edecek biçimde düzenlenmiş parçalar bileşimi, düzenek, sistem. Belli bir iş için...

Mekanize nedir? Mekanize piyade ne demektir? Anlamı

Mekanize birlik Motorlu, hafif zırhlı savaş ve taşıma gereçleriyle donatılmış (kıta, birlik, tugay). Mekanize piyade: İntikali zı...

Mekan nedir? Mekan tutmak ne demektir? Anlamı

Yer, bulunulan yer. İnsan faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan bileşenlerin en başında mekan gelir. Ev, yurt, oturulan yer. ...

Mehter nedir? Mehteran ne demektir? Anlamı

Mehter Takımı Osmanlılar'da, askeri musikiyi icra eden topluluğa verilen isim. Farsça'da mihter olarak geçen mehter kelimesi...

Mehtap nedir? Mehtaba çıkmak ne demektir? Anlamı

Mehtap - Mehtaba çıkmak Ay'ın yeryüzüne verdiği ışık, ay ışığı, ayın yaptığı aydınlık. Lütfen arabayı çıkarmayın, biraz yürümek is...

Mehil nedir? Mehil vermek ne demektir? Anlamı

Vade, mühlet, bir işe zaman bırakma, önel. Avukat savunma için mehil istedi. Mehil vermek: Yapılacak bir iş için süre vermek. Ya baba, ...

Meğer nedir? Meğerki ne demektir? Anlamı

Bilinmeyen ve farkında olunmayan durum ve şeylerin sonradan anlaşıldığında şaşkınlık ve aymayı anlatan; yüklemi belirsiz geçmiş kipi ya da b...

Megawatt nedir? Megavat ne demektir? Anlamları

1 milyon watt (vat) veya 1000 kilowatt (kilovat) değerinde elektrik güç birimi. Kısaltması MW'dir. Sürekli olarak 1 megavatlık elektrik ...

Megaton nedir ne demektir? Anlamı

Megaton Bir milyon ton veya 1 milyar kilograma eşit kütle birimi. (Simgesi Mt) Nükleer bir bombanın, patlayıcının veya merminin gücü...

Megaron nedir ne demektir? Anlamı

Megaron Eski Yunan mimarisinde görülen ve önünde bir giriş bölümü, içinde bir odası, odanın ortasında bir ocak bulunan ve bütün Yunan...

Megametre nedir ne demektir? Anlamı

1 milyon metrelik veya 1000 kilometrelik uzunluk ölçüsü birimi, kısaltması Mm. Edirne'den Iğdır'a olan uzaklık yaklaşık 1,85 megame...

Megalomani nedir? Megaloman ne demektir? Anlamları

Megalomani Megaloman, büyüklük kuruntusuna uğramış (kimse) demektir. Megalomani, kişinin kendisine gerçekle uyuşmayan üstün nitelikler...

Megalit nedir? Megalitik ne demektir? Anlamları

Megalitik yapı Megalit, tarih öncesi çağlarda bir yapı oluşturmak veya anıt olarak dikilmiş anıtsal taş demektir. Megalitik, çok iri...

Megafon nedir ne demektir? Anlamı

Megafon Sesi güçlendirip yükselterek daha uzaktan duyulmasını sağlayan bu özelliğiyle genellikle anons yapmakta kullanılan koni biçimi...

Mega nedir ne demektir? Anlamı

Büyük, çok büyük. Önüne gelerek kullanıldığı sözcüğe "büyük" anlamı katar. Megafon, megalomani (kendini büyük görme), mega yapı ...

Mefsuh nedir ne demektir? Anlamı

Kaldırılmış, dağıtılmış, bozulmuş, feshedilmiş, hükümsüz kılınmış, yürürlükten kaldırılmış. İkinci bir sebep de, Servet Beyefendi, ikinci m...

Mefruşat nedir? Mefruşatçı ne demektir? Anlamı

Mefruşat Döşemelik eşya, döşeme. Odalardan biri dikiş nakış için, diğeri yıkanıp kurutulan mefruşat ve çamaşırın kömürlü ütü ile ütül...

Mefluç nedir ne demektir? Anlamı

İnmeli, felçli. Aldığı darbelerle beraber bir anda mefluç olur. (F. Çıtlak) Bozuk, düzgün olmayan. Öyle ya da böyle, içeriği sorgulanmadan...

Meftun nedir? Meftun olmak ne demektir? Anlamları

Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş. Bir şeyi çok beğenmekten şaşırmış durumda olan, hayran. Aşık, mecnun, büyülenmiş. Gözler gördüm, türlü tü...

Mefkure nedir ne demektir? Anlamı

Mefkure kısaca ülkü, ideal, gaye demektir. Ziya Gökalp, "ideal" mukabili olarak bizzat kendisinin türettiği mefkure kelimesini dah...

Mefhum nedir? Mefhumu muhalif ne demektir? Anlamı

Bir sözün veya kelimenin taşıdığı, ifade ettiği mana, anlam, kavram. Bu kullanılış şekillerinden de anlaşılacağı üzere ahiret mefhumu ile d...

Mefahir nedir ne demektir? Anlamı

Övünme, onurlanma nedenleri, övünülecek iftihar edilecek şeyler, övünceler. Ya Erhamerrahimin! Bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyled...

Medyun nedir ne demektir? Anlamı

Verecekli, borçlu. Secdeye gel, yerle bir ol, haddini bil, Mefaki / Gül bile medyun sayılır rengi için yaprağa / Mülküne bir kez güvenip, f...

Medrese nedir ne demektir? Anlamı

Medrese Medrese, Müslüman ülkelerde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adı. Medreselerde ders verenlere &qu...

Medet nedir? Medet ummak ne demektir? Anlamları

Yardım, imdat. Uzaklardan, çok uzaklardan, birilerinin, anlatılmaz bir uğultu içinde, anlatılmaz bir acılıkla "Medet! Medet! Medet!&quo...

Medcezir nedir? Meddücezir ne demektir? Anlamları

Metcezir (coğrafya) Gelgit. Bkz. Gelgit Gökcisimlerin arasındaki kütle çekimi ile oluşan yeryüzü ve özellikle denizde meydana gelen a...