Melaike nedir ne demektir? Anlamı

Melek kelimesinin çoğulu olan melekler demek olup bazen tekil anlamda da kullanılır: Tüm sema yankılanıyordu, melaike kutlu sözcükleri dill...

Mektep nedir ne demektir? Anlamı

Sıbyan mektebi Mektep okul demektir: Seneye oğlan mektebe gidecek. Mektepli: Okula giden kimse, öğrenci. Okulda yetişmiş olan, ...

Mekkare nedir ne demektir? Anlamı

Kirayla tutulan yük hayvanı. (tarih) Osmanlı ordusunda taşıma işlerinde kullanılan at, deve, katır vb. hayvanlar: Öküz arabaları, mekkare...

Mekik nedir ne demektir? Anlamı

Tekstilde mekik El ya da otomatik dokuma tezgahlarında atkı ya da argaç denilen ve enine olan iplikleri uzunlamasına olan arışların a...

Mekanizma nedir ne demektir? Anlamı

Bir saatteki eşapman mekanizması Belli bir sonuç elde edecek biçimde düzenlenmiş parçalar bileşimi, düzenek, sistem. Belli bir iş için...

Megaton nedir ne demektir? Anlamı

Megaton Bir milyon ton veya 1 milyar kilograma eşit kütle birimi. (Simgesi Mt) Nükleer bir bombanın, patlayıcının veya merminin gücü...

Megaron nedir ne demektir? Anlamı

Megaron Eski Yunan mimarisinde görülen ve önünde bir giriş bölümü, içinde bir odası, odanın ortasında bir ocak bulunan ve bütün Yunan...

Megametre nedir ne demektir? Anlamı

1 milyon metrelik veya 1000 kilometrelik uzunluk ölçüsü birimi, kısaltması Mm. Edirne'den Iğdır'a olan uzaklık yaklaşık 1,85 megame...

Megafon nedir ne demektir? Anlamı

Megafon Sesi güçlendirip yükselterek daha uzaktan duyulmasını sağlayan bu özelliğiyle genellikle anons yapmakta kullanılan koni biçimi...

Mega nedir ne demektir? Anlamı

Büyük, çok büyük: Tarihi mekanlar mı modern mega yapılar mı? Size göre hangisi daha fazla hayranlık uyandırıcıdır? (İlgili cümle kaynağı: Z...

Mefsuh nedir ne demektir? Anlamı

Kaldırılmış, dağıtılmış, bozulmuş, feshedilmiş, hükümsüz kılınmış, yürürlükten kaldırılmış: İkinci bir sebep de, Servet Beyefendi, ikinci ma...

Mefluç nedir ne demektir? Anlamı

İnmeli, felçli: Aldığı darbelerle beraber bir anda mefluç olur. (F. Çıtlak) Bozuk, düzgün olmayan: Öyle ya da böyle, içeriği sorgulanmadan...

Mefkure nedir ne demektir? Anlamı

Mefkure kısaca ülkü, ideal, gaye demektir. Ziya Gökalp, "ideal" mukabili olarak bizzat kendisinin türettiği mefkure kelimesini dah...

Mefahir nedir ne demektir? Anlamı

Övünme, onurlanma nedenleri, övünülecek iftihar edilecek şeyler, övünceler: Ya Erhamerrahimin! Bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledi...

Medyun nedir ne demektir? Anlamı

Verecekli, borçlu: Secdeye gel, yerle bir ol, haddini bil, Mefaki / Gül bile medyun sayılır rengi için yaprağa / Mülküne bir kez güvenip, f...

Medrese nedir ne demektir? Anlamı

Medrese Medrese, Müslüman ülkelerde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adı. Medreselerde ders verenlere &qu...