mefkure:

Mefkure nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Mefkure kısaca ülkü, ideal, gaye demektir. Ziya Gökalp, "ideal" mukabili olarak bizzat kendisinin türettiği mefkure kelimesini daha dar ve özel anlamda "milli ülkü" karşılığında bir terim olarak kullanmıştır. Bazı kimseler hala "hedef" ile "mefkure"nin ayrı ayrı şeyler olduğunu anlayamıyorlar. Hedef, istikbale; mefkure de maziye aittir. Hedef, şuurlu bir fikir, mefkure şuursuz bir duygudur. Hedef, zihindeki bir tasavvurdan ibarettir; mefkure ise, bizi arkadan iten, gizli bir kuvvettir. (Z. Gökalp)