Mefkure nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Mefkure kısaca ülkü, ideal, gaye demektir. Ziya Gökalp, "ideal" mukabili olarak bizzat kendisinin türettiği mefkure kelimesini daha dar ve özel anlamda "milli ülkü" karşılığında bir terim olarak kullanmıştır: Bazı kimseler hala "hedef" ile "mefkure"nin ayrı ayrı şeyler olduğunu anlayamıyorlar. Hedef, istikbale; mefkure de maziye aittir. Hedef, şuurlu bir fikir, mefkure şuursuz bir duygudur. Hedef, zihindeki bir tasavvurdan ibarettir; mefkure ise, bizi arkadan iten, gizli bir kuvvettir. (İlgili cümle kaynağı: Z. Gökalp)
( 0 soru/yorum )