Mefhum nedir? Mefhumu muhalif ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir sözün veya kelimenin taşıdığı, ifade ettiği mana, anlam, kavram: Bu kullanılış şekillerinden de anlaşılacağı üzere ahiret mefhumu ile dünya mefhumu arasında sıkı bir münasebet vardır. (M. Soydan)
  2. Bir şey hakkında zihinde beliren genel düşünce, anlaşılan, kavranan, fehmedilen: Bu bakımdan nefis kavramının hatırlattığı ilk mefhum mücadeledir. (İlgili cümle kaynağı: B. Dündar)


  • Mefhumu muhalif: Konuşma ve beyanlarda sözü geçmediği halde belirlenenin muhalifi, karşıtı olan ve söylenenin aksine delalet eden şey. Başka bir deyişle söz söylenilmeyen konuda söylenilenin tersine ve ilk söyleneni çürütmeyen geçerli bir hüküm çıkarmaktır. Örneğin "vatandaşlar seçme ve seçilme hakkına sahiptir" önermesinin mefhumu muhalifi "vatandaş olmayanlar seçme ve seçilme hakkına sahip değildir" önermesidir.
( 0 soru/yorum )