Mehter nedir? Mehteran ne demektir? Anlamı


Mehter Takımı
  1. Osmanlılar'da, askeri musikiyi icra eden topluluğa verilen isim.
  2. Farsça'da mihter olarak geçen mehter kelimesi, ekber (en büyük), azam (pek ulu) manasında bir ism-i tafdildir.
  3. Mehterhane takımında görevli kimse.

  • Mehteran: Mehterin çoğulu, mehterler.
  • Mehterbaşı: Mehter bando takımı şefi.
  • Mehterhane: Yeniçeriler zamanında, davul, nakkare, zil, zurna ve borulardan oluşan, bu çalgılardan her birinin sayısına göre yedi katlı, sekiz katlı gibi niteliklerle anılan bando takımı.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.