Mehter nedir? Mehteran ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Topkapı Sarayı girişinde bir mehter takımı
Mehter Takımı
  1. Osmanlılar'da, askeri musikiyi icra eden topluluğa verilen isim.
  2. Farsça'da mihter olarak geçen mehter kelimesi, ekber (en büyük), azam (pek ulu) manasında bir ism-i tafdildir.
  3. Mehterhane takımında görevli kimse.

  • Mehteran: Mehterin çoğulu, mehterler.
  • Mehterbaşı: Mehter bando takımı şefi.
  • Mehterhane: Yeniçeriler zamanında, davul, nakkare, zil, zurna ve borulardan oluşan, bu çalgılardan her birinin sayısına göre yedi katlı, sekiz katlı gibi niteliklerle anılan bando takımı.
( 0 soru/yorum )