Mekkare nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kirayla tutulan yük hayvanı.
  2. (tarih) Osmanlı ordusunda taşıma işlerinde kullanılan at, deve, katır vb. hayvanlar: Öküz arabaları, mekkare birlikleri, deve kolları, cepheye malzeme taşıyorlardı. (İlgili cümle kaynağı: H. Alptekin)
  3. Bu amaçla halktan ücret karşılığında kiralanan yük hayvanı.


  • Mekkareci: Mekkare işleten ya da mekkareyle eşya taşıyan kimse.
( 0 soru/yorum )