Mefsuh nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kaldırılmış, dağıtılmış, bozulmuş, feshedilmiş, hükümsüz kılınmış, yürürlükten kaldırılmış: İkinci bir sebep de, Servet Beyefendi, ikinci maddenin mefsuh olduğunu beyan ve tayyını talep buyuruyorlar (İlgili cümle kaynağı: Meclis-i Mebusan). (...) konferansının kabul ettiği yeni mukavelenin mer'iyete girmesiyle evvelki mukavele mefsuh olur (Turkey).
( 0 soru/yorum )