Medrese nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Özbekistan Taşkent Barak Han Medresesi
Medrese
  1. Medrese, Müslüman ülkelerde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adı. Medreselerde ders verenlere "müderris", onların yardımcılarına "muid", okuyanlara "danışmend", "softa" veya "talebe" adı verilir.
  2. Eskiden, Türkiye'de ve şimdi birçok Müslüman ülkelerinde, özellikle din ve hukuk adamı yetiştiren ve görenekçi yöntemlerle yönetilen öğretim kurumu.
  3. Bu okulların, çoğu camiler yanında bulunan ve bir avlu içinde, ders gören öğrencilerin yatıp kalktıkları vakıf odalarının bulunduğu yapı.


  • Medrese uleması: Medresenin yetiştirdiği bilginler.
( 0 soru/yorum )