meğer:

Meğer nedir? Meğerki ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Bilinmeyen ve farkında olunmayan durum ve şeylerin sonradan anlaşıldığında şaşkınlık ve aymayı anlatan; yüklemi belirsiz geçmiş kipi ya da bildirme kiplerinin rivayet bileşik zamanı olan cümlelerin başına, kimi zamanda sonuna getirilen bir bağlaç; oysa, ancak, şu kadar ki, halbuki, meğerse. Meğer öbürleri de bu işi duymamışlar. Meğer ben ne safmışım, inanmışım her söylediğine.


  • Meğerki: İstek ya da üçüncü kişi buyurma (emir) kipinde olan ve ikincisi birincisindeki yargının gerçekleşmesine engel durumunda bulunan iki cümleyi birbirine bağlamaya yarar. Örnek cümle: Bu iş bitmeyecek, meğerki siz yardım edesiniz. Yarın mutlaka gelirim, meğerki işim çıksın.