Medyun nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Verecekli, borçlu: Secdeye gel, yerle bir ol, haddini bil, Mefaki / Gül bile medyun sayılır rengi için yaprağa / Mülküne bir kez güvenip, fazla böbürlenme ki / Uçsa da toz göklere dek, avdet eder toprağa.
  2. (mecazi) Gönül borçlusu, minnettar.


  • (Birine) medyun olmak: Kendini borçlu hissetmek.
  • Medyunu şükran: Teşekkür borçlu.
( 0 soru/yorum )