Koşam nedir ne demektir? Anlamı

Koşam (halk dilinde) iki el yan yana getirilerek meydana gelen çift avuç, iki avuç dolusu. Evelallah koşam koşam da para gönderiyor. Emme b...

Koşaç nedir ne demektir? Anlamı

(dil bilim) Başlı başına kullanılmayan, ancak birlikte kullanıldığı sözcüğe olumluluk, olumsuzluk, sürerlik, kesinlik, olasılık gibi kavra...

Koşa nedir ne demektir? Anlamı

Aynı zamanda olan. Koşut, müvazi, paralel. (felsefe) Temel olarak alınan bir şeyle birlikte olan (başka bir şey). (edebiyat) Her bakım...

Kostüm nedir ne demektir? Anlamı

Çeşitli çocuk kostümleri Sinema, tiyatro ve televizyonda oyuncuların rollerinin gereği olarak giydikleri giysiler. Kostüm de tiyatron...

Kostik nedir ne demektir? Anlamı

Kostik Hayvan ve bitki dokularını yakan, aşındıran, yakıcı. Kostik sıvı. Sut kostikin piyasada kullanılan kısa adı. Beyaz renkli, n...

Koster nedir ne demektir? Anlamı

Koster Koster (denizcilik) özellikle kıyı limanları arasında seferler yapan 400-2000 grostonluk küçük tonajda yük gemisi. Üç numaralı...

Kosinüs nedir ne demektir? Anlamı

Kosinüs (matematik) Bir trigonometri çemberinde, bir kolu x ekseni üzerinde sabit kalan ve öbür kolu saat ibrelerinin ters yönünde h...
1 soru/yorum

Korvet nedir ne demektir? Anlamı

TCG Heybeliada Korveti Sınıf: Ada sınıfı Deplasman: 2300 ton Uzunluk: 100 m Deplasmanı 500-3000 ton ve uzunluğu 50-130 metre arasında...

Koruma nedir? Anlamı

Bodyguard - Özel yakın koruma Korunmak istenen kişi etrafında bulunan, çevreyi devamlı olarak gözetleyen, gelebilecek tehlikeleri sav...

Korugan nedir ne demektir? Anlamı

Korugan Ateş etmeye olanak verecek biçimde delik ve mazgalları bulunan, bomba ve hafif ateşlere karşı güçlendirilmiş istihkam. Moder...

Kortej nedir ne demektir? Anlamı

Polis kortej geçişi Saygın bir kişiye, bir devlet görevlisine eşlik edenlerin tümü. Bayram, cenaze vb. törenlerde saflar halinde yür...

Kort nedir ne demektir? Anlamı

Tenis kortu ölçüleri Üzerinde tenis sporunun oynandığı, ortasından alçak file gerilmiş, genellikle suni çim, doğal çim, toprak, halı, b...

Korsan nedir ne demektir? Anlamı

Korsan kostümü Deniz taşıtlarına saldıran, yağmalayan deniz haydudu. Korsanlar bir milleti ya da orduyu temsil etmezler ve çoğunlukla...

Korporatizm nedir ne demektir? Anlamı

Toplumda temel birim olarak, bireyi ya da sınıfı alan görüşlere karşıt olarak, insanları iş bölümü içinde oldukları yere göre ve sahip oldu...

Korporasyon nedir ne demektir? Anlamı

Aynı işi yapan meslek sahiplerinin oluşturduğu topluluk, örgüt. Toplumsal iş bölümünde her bir dalın en alttan en üste kadar bütün üyeleri...

Korozif nedir ne demektir? Anlamı

Korozif madde Korozyona (aşındırmaya) uğratabilecek özellikte olan madde. Kimyasal veya fiziksel olarak aşındırıcı ve tahrip edici e...
4 soru/yorum

Korno nedir ne demektir? Anlamı

Korno (müzik) Tekerlek biçiminde ve üst üste bükülmüş, perdeli, bakırdan ya da pirinçten yapılmış orkestra borusu. Üzerinde flüt ya ...

Korniş nedir ne demektir? Anlamı

Korniş Perdeleri asmaya yarayan, alüminyum metal ya da PVC plastikten yapılmış ray. Mimarlıkta, çerçeve biçiminde, oymalı çıkıntı. ...

Kornet nedir ne demektir? Anlamı

Kornet Kornet (müzik) kısa borulu, üç pistonlu, nefesli orkestra çalgısı; bugün genellikle üç pistonlu bakır borazan için kullanılır....

Korner nedir ne demektir? Anlamı

Futbol sahasında korner Futbol, hentbol ve su topunda kale çizgisi ile saha çizgisinin kesiştiği nokta. Futbolda bir oyuncunun, yanlış...

Korkuluk nedir ne demektir? Anlamı

Korkuluk Tarlalarda, bağ bahçe ve bostanlarda kuş ve hayvanları korkutup verebilecekleri zararları önlemek için dikilen, insan varmış...

Korna nedir ne demektir? Anlamı

Korna Genellikle taşıtlarda içinden hava geçirilerek veya elektronik olarak çalınan, sesle işaret veya ikaz vermek için kullanılan ay...

Koridor nedir ne demektir? Anlamı

Koridor Odadan odaya geçmeye yarayan ya da bir evin giriş kapısından odalara doğru giden dar, uzun geçit, aralık. İki devlet arasınd...

Koreografi nedir ne demektir? Anlamı

Bale ya da dans meydana getirme sanatı. 17. ve 18. yüzyılda ortaya çıkan koreografi kavramı, dans hareketleriyle, dansların yazısal sap...

Koreograf nedir ne demektir? Anlamı

Koreograf Baleyi oluşturan adımları ya da figürleri bulan ve düzenleyen sanatçı, bale yönetmeni, dans yönetmeni. Defile, müzikli dan...

Kordon nedir ne demektir? Anlamı

Kordon (göbek) bağı Çoğu ipekten yapılmış kalın kaytan ip. Saat ya da madalyon gibi şeyler asmaya yarayan ince zincir ya da ip. İnc...

Kor nedir ne demektir? Anlamı

Kor ateş İyice yanıp bütünüyle ateş olmuş kömür ya da odun parçası. Kıpkırmızı. Bu alev yanaklar, bu kor dudaklar / Ürpersin ölümden...

Kopuz nedir ne demektir? Anlamı

Kopuz Kopuz, eskiden bazı Türk ozanlarının çaldığı bir çeşit telli saz olup bilinen en eski Türk çalgısıdır. Eski Türk halk şairlerini...

Koordinat nedir ne demektir? Anlamı

Türkiye haritası üzerinde olan ve koordinat belirlemede kullanılan enlem ve boylamlar Apsis, kot ve ordinatın ortak adı; bir noktanın...