Kopuz nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kopuz çalgısı
Kopuz
Kopuz, eskiden bazı Türk ozanlarının çaldığı bir çeşit telli saz olup bilinen en eski Türk çalgısıdır. Eski Türk halk şairlerinin düğünlerde, törenlerde veya herhangi bir vesile ile şiirlerini okurken çaldıkları musiki aletidir. Eski şekli ile Altay Türklerinde ve Kafkasya'da hala yaşamaktadır. Kopuz-ı rumi ve kopuz-ı ozan olmak üzere iki şekli vardır. Ozan kopuzunun bütün telli sazlardan daha uzun bir kasesi vardır ve üç tellidir. Rumi kopuz ise beş telli olup, daha çok uda benzeyen bir sazdır.
( 0 soru/yorum )