Kosinüs nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
Bir çemberde kosinüsün gösterimi
Kosinüs
  1. (matematik) Bir trigonometri çemberinde, bir kolu x ekseni üzerinde sabit kalan ve öbür kolu saat ibrelerinin ters yönünde hareket eden bir açının hareketli kolunun, çemberi kestiği noktadan x eksenine inilen dikmenin çember merkezine olan uzaklığının cebirsel değeri. Birimi yoktur (simgesi cos).
  2. Bir dik üçgende, bir dar açıya bitişik kenarın, hipotenüse oranı (bu oran ilgili açının kosinüs değerini verir).
  3. (fizik) Alternatif akımda, gerilimle akım şiddeti arasındaki faz farkını gösteren ve alternatif akımlı bir elektrik devresinin güç çarpanını veren değer, kosinüs güç faktörü (simgesi cosφ).Bir üçgende kosinüs teoremi
Kosinüs teoremi
Kosinüs teoremi: (matematik) Köşeleri A, B, C ve karşılarına düşen kenarlar sırasıyla a, b, c olan bir üçgende, açısı eşitliğin sol tarafındaki kenarı görmek üzere:
a2 = b2 + c2 − 2bc. cos A
b2 = a2 + c2 − 2ac. cos B
c2 = a2 + b2 − 2ab. cos C eşitliklerinin geçerliliğini ortaya koyan teorem.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
En açıklamalı ve gerekli bir site :-)
9/10/18 21:16