kor :

Kor nedir ne demektir? Anlamı

Yanan odunlardan oluşan kor ateş
Kor ateş
  1. İyice yanıp bütünüyle ateş olmuş kömür ya da odun parçası.
  2. Kıpkırmızı.
    Bu alev yanaklar, bu kor dudaklar / Ürpersin ölümden... Niçin, ey güzel? (F. N. Çamlıbel)
  3. Büyük acı, üzüntü, sıkıntı, dert.
    Kimseye göstermedikleri bir kor yanar içlerinde. (İlgili cümle kaynağı: Ç. Altan)


  • Kor dökmek: (deyiminin anlamı) Yanınca dayanıklı kor durumuna girmek.