Korporatizm nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Toplumda temel birim olarak, bireyi ya da sınıfı alan görüşlere karşıt olarak, insanları iş bölümü içinde oldukları yere göre ve sahip oldukları mesleğin tüm üyeleriyle birlikte örgütleyen korporasyonların toplumun örgütlenmesinde temel olmasını; bu örgütlerin bireysel ve sınıfsal çıkar çatışmalarının yerine bireyler ve bireyle devlet arasında bir çıkar uyumu ve dayanışma sağlayacağını savunan siyasi öğreti.
  2. Korporatizm temelde toplumun bütün kesimlerinin devletle aynı masaya oturması ilkesine dayanır. Yani işçi, imalatçı, çiftçi vb. temsilcileri devletle masaya oturur politikaları belirler. Üretimin miktarını, işçi ücretlerini, sosyal güvenlik gibi konular belirlenir.
( 0 soru/yorum )