Koordinat nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Türkiye fiziki haritası üzerinde dereceleriyle birlikte yazılmış olan enlem ve boylamlar
Türkiye haritası üzerinde olan ve koordinat belirlemede kullanılan enlem ve boylamlar
  1. Apsis, kot ve ordinatın ortak adı; bir noktanın koordinat eksenlerinden olan uzaklıklarından her biri.
    Koordinatlar, bir noktanın düzlemdeki ya da uzaydaki yerini belirtmeye yarar.
  2. Arazi veya harita üzerindeki bir noktanın kabul edilen bir başlangıç sistemine göre yerini bulmak için haritalara çizilen çizgiler.
    Dünya'nın üzerindeki temsili enlem ve boylamlar, koordinatları belirlemek için kullanılır.


Renkli düzlemlerden oluşan x, y, z koordinat sistemi
Kartezyen koordinat sistemi
  • Koordinat ekseni: (matematik) Bir koordinat sisteminde, seçilen yeterli sayıda yönlü doğrulardan her biri.
  • Koordinat merkezi: Bir koordinat sisteminde, koordinat eksenlerinin kesiştiği nokta, başlangıç noktası, orijin.
  • Koordinat sistemi: (matematik) Bir başlangıç noktası ve bu noktadan geçip seçilen sisteme uygun sayıda yönlü doğrudan oluşan, bir noktanın düzlemdeki ya da uzaydaki yerini belirlemekte kullanılan sistem. En çok kullanılan koordinat sistemi x, y, z adı verilen birbirine dik koordinat eksenlerinden oluşan kartezyen koordinat sistemidir.
( 0 soru/yorum )