Şerit nedir ne demektir? Anlamı

Şerit LED ışık Dar, uzun parça, özellikle dokuma ya da kumaş parçası. (gökbilimi) Koşut ve birbirine yakın iki çizgi arasında kalan...

Restorasyon nedir ne demektir? Anlamı

(mimari) Aslını bozmadan ve aslına uygun olarak yapılan sanatsal onarım. Restorasyon yapı tamiri değildir; bilimsel bir araştırmaya dayalı,...

Reseptör nedir ne demektir? Anlamı

Reseptör Alıcı. (fizik) Almaç. (biyoloji) Çeşitli uyarıları alabilen ve duyu organlarının yapısında bulunan özelleşmiş hücre, hüc...

Makaslama nedir ne demektir? Anlamı

Çaprazlama. Bağcılıkta, diğer tanelerin gelişmesini kolaylaştırmak için salkım üzerinde büyümeden kalmış ya da herhangi bir nedenle bozulm...

Organik nedir ne demektir? Anlamı

Organik Doğal yollarla yapılan. Organik tarım vb. (biyoloji) Organla ilgili, örgensel. Uzvi eş anlamı. Üretimde kimyasal girdi kul...

Çemkirmek nedir ne demektir? Anlamı

(Birine) karşı gelmek. Ağaya bile çemkirdi be! (O. Kemal) Yüze karşı ileri geri, bağıra çağıra konuşmak. "Kadın çirkinleşmeye devam e...

Bahir nedir ne demektir? Anlamı

(Eskimiştir) Deniz. Bunu ileride de adına "tahte'l-bahir" denizaltı gemisi denecek buluşa bir işaret olarak görüp göstermek ç...

Bakışım nedir ne demektir? Anlamı

Karşılıklı iki şeyin, aralarındaki bir noktaya, bir doğruya ya da bir düzleme göre gösterdikleri biçim ya da bir düzleme göre gösterdikleri ...

Küsmek nedir ne demektir? Anlamı

İncinerek yüz çevirmek, konuşmamak, kırılmak, darılmak. Bu iş Hak'tan geldi kime küseyim / Sal Allah'ım sal sılama varayım (Pir...

Kütüphane nedir ne demektir? Anlamı

Büyük ve eski bir kütüphane Kitap, dergi, gazete vb. basılı ya da el yazması gereçlerin derlenip saklandığı, korunduğu, gerekli düzen...

Akromatizm nedir ne demektir? Anlamı

Bir tabloda, asıl renklerin ya da bir asıl bir tamamlayıcı rengin, belirli bir ölçüde karışmasından oluşan renksizlik, renk yitirme, renksi...

Veliaht nedir ne demektir? Anlamı

Bir hükümdarın ölümünden veya tahttan çekilmesinden sonra tahtına geçecek olan yakını. Veliaht meselesini İbrahim Paşa'ya sorduğu zaman...

Vatoz nedir? Vatoz Balığı

Vatoz Vatoz (Yunanca, zooloji) tırpanagillerden, erkeği 70, dişisi 120 cm uzunluğunda, sırtında kemiksi çıkıntılar ve benekler buluna...

Takeometre nedir ne demektir?

Takeometre Yol ve arazi ölçüm aleti. Takeometre, (Yunanca) Mimarlıkta doğrudan doğruya gözlenen ya da plana geçirilecek olan noktal...