Bahir nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (Eskimiştir) Deniz.
    Bunu ileride de adına "tahte'l-bahir" denizaltı gemisi denecek buluşa bir işaret olarak görüp göstermek çok erken... (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi)
  2. (edebiyat) Aruz vezin ölçüsünde belli kalıplarla örülmüş ana bölümlerden her biri.
  3. Mevlit'in bölümlerinden her biri.
( 0 soru/yorum )