Reseptör nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Hücre duvarındaki reseptörleri gösteren bir çizim
Reseptör
  1. Alıcı.
  2. (fizik) Almaç.
  3. (biyoloji) Çeşitli uyarıları alabilen ve duyu organlarının yapısında bulunan özelleşmiş hücre, hücre grupları veya sinir uçları.
  4. (biyokimya)
    1. Sinyal aktarımında yer alan, hücre dışındaki bir sinyali hücre içine taşıyan bir protein.
    2. Hücre dışındaki bir protein veya taneciğin hücre içine girmek için hücre zarında bağlandığı bir molekül.

kaynak

( 0 soru/yorum )