Organel nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir hücre yapısındaki organellerin gösterimi
Hücre organelleri
Organel, (Yunanca, biyoloji) protoplazmanın özel bir görev yapmak üzere farklılaşmış bir bölgesi, hücre organı. Kısaca insan vücudunda organ ne ise hücre yapısında da organel odur.

Sitoplazma içinde bulunan ve yaşamsal fonksiyonların (solunum, beslenme, boşaltım vb.) yerine getirilmesinden sorumlu olan, şekil, büyüklük ve özellik bakımından birbirinden farklı olan yapılara organel denir. Bazı organeller (örneğin lizozom) sadece hayvan hücrelerinde, bazıları da (örneğin kloroplast) bitki hücrelerinde bulunur ancak organellerin büyük bir kısmı hem hayvan hem de bitki hücrelerinde yer alır. (C. Çiçek)
( 0 soru/yorum )