Sahih nedir? Sahih hadis ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Gerçek, geçerli, doğru, yanlışsız.
    Kalben iman etmiş bir insan bazı hallerde dil ile ikrarda bulunamasa da (açıkça söylemese de) imanı yine sahihtir, geçerlidir.
  2. Her türlü hastalık ve kusurdan uzak.
  3. (edebiyat) Biçim, anlam bakımından aksayan bir yanı bulunmayan anlatım.


  • Sahih hadis: Sonradan uydurulmamış, doğruluğu ve gerçekliği kabul edilmiş adalet ve zapt bakımından güvenilir hadis. Ulemanın beyanlarına göre hadis; sahih, hasen ve zayıf olmak üzere üç kısımdır.
( 0 soru/yorum )