Organik nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Organik tarımı anlatan bir logo çalışması
Organik
 1. Doğal yollarla yapılan. Organik tarım vb.
 2. (biyoloji) Organla ilgili, örgensel. Uzvi eş anlamı.
 3. Üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı doğal veya doğala en yakın tarımsal üretim biçimidir.
 4. Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan.
  Bu safhada kanun hükmünde kararnamenin organik açıdan bir idari işlem, bir yürütme işlemi olduğuna şüphe yoktur. (K. Gözler)
 5. Canlı, güçlü (ilişki).
  Dolayısıyla sahip ve hissedarların, hem koydukları sermayeyi kaybetmemek, hem de koydukları sermaye doğrultusunda tatmin edici bir kâr elde etmek istemeleri, sağlık kurumu ile kuracakları organik ilişkilerin de özünü oluşturur. (İlgili cümle kaynağı: N. Uzkesici)


 • Organik dayanışma: (toplum bilim) Toplumsal iş bölümü sonucunda üretim sürecinde uzmanlaşmanın ortaya çıkmasıyla oluşan dayanışmaya Durkheim'ın verdiği ad. Burada insanlar birbirleri olmaksızın yaşayamazlar, çünkü herkes farklı üretim yapmaktadır, herkesin bir başkasına bağımlılığı söz konusudur.
 • Organik kimya: (kimya) Karbonatlar, karbon oksitleri ve sülfürlerin dışında kalan karbon bileşiklerinin kimyası.
 • Organik külte: (yerbilim) Hayvan ve bitki artıklarının birikip çimentolaşması ve sonra billurlaşmasıyla oluşmuş külte.
( 0 soru/yorum )