Bakışım nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Karşılıklı iki şeyin, aralarındaki bir noktaya, bir doğruya ya da bir düzleme göre gösterdikleri biçim ya da bir düzleme göre gösterdikleri biçim ya da konum benzerliği. Geometride bakışımı veren noktaya bakışım merkezi, doğruya ve düzleme ve sırasıyla bakışım ekseni ve bakışım düzlemi adı verilir. Simetri, tenazur eş anlamları. Bir dikdörtgenin (dikdörtgen prizmanın) bakışım merkezi, köşegenlerinin kesiştiği noktadır.
( 0 soru/yorum )