Çekidüzen nedir? Çekidüzen vermek ne demektir? Anlamı

Kılık yada durum düzgünlüğü, düzenli olma durumu. İntizam eş anlamı. Eğer insan kendine bir çekidüzen verirse, bu aynı zamanda çekidüzen ver...

Çavuş nedir ne demektir?

Çavuş rütbesi Kök anlamı: Haber götüren, haber yayan, çağıran. (askeri terim) Rütbesi onbaşının üzerinde olan ve görevi manga komuta...

Çıfıt nedir? Çıfıt çarşısı ne demektir?

"Yahudi" anlamına gelirse de ancak yermek için kullanılır. Çok cimri.

Çevik nedir? Çevik kuvvet ne demektir? Anlamı

Çevik kuvvet Canlılar için kullanılan bir tabirdir. Kolay ve çabuk davranan, tetik demektir. Çevik kuvvet : (askeri terim) Özel olara...

Çavlan nedir? Çavlanmak ne demektir? Anlamı

Çavlan (coğrafya) bir akarsunun yüksekten gürültülü bir şekilde döküldüğü yer, çağlayanın büyüğü, şelale. Erimiş kar sularıyla iyice bollaşa...

Çavdar nedir nerede yetişir ne işe yarar?

Çavdar Çavdar (botanik) buğdaygillerden, besin değeri yüksek unlu tane veren, çok nemli olmayan hemen her toprakta yetişen tanelerinden...

Çatı nedir ne demektir?

Çatı yapısı ve modeli Birbirine dayanarak yada bağlanarak çatılmış, çakılmış şeylerin tümü. Yapılarda su geçirmez maddelerle kaplanmış...

Çatapat nedir ne demektir? Anlamı

Çatapat Ayakla çiğnendiğinde yada bir yere sürtüldüğünde çat pat diye ardarda ses çıkararak patlayan çocuklar için bir eğlence fişeği, ç...

Çatal nedir? İlgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

Çatal En az iki kola ayrılmış değnek. Yol veya ağaç gibi kollara ayrılan şeylerin ayrıldığı yer. Yemek yerken yiyeceklere batırılarak...

Çatak nedir ne demektir?

Dağ yamaçlarının kesişmesiyle meydana gelen dere yatağı, çat. Yapışık, ikiz (meyve, sebze). Kavgacı, ona buna çatan. Bir heykeli tutması ...

Çetin nedir? Çetin ceviz ne demektir? Anlamı

Çetin ceviz Elde edilmesi, istenilen yola getirilmesi, çözülmesi, işlenmesi, aşılması güç, zor engelli, dirençli olan demektir. Eş anlam...

Çat nedir? Çat kapı ne demektir?

Sert cisimlerin kırılırken yada birbirlerine çarpınca çıkardığı ses. İki derenin, iki yolun yada iki yamacın birleştiği yer, kavşak.

Çarşı nedir ne demektir?

İstanbul Kapalı Çarşı Çok sayıda dükkanın bir arada bulunduğu alışveriş yeri (Farsça) . Beşiktaş'ın taraftar grubu. İlgili kel...

Çarşamba nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Haftanın günlerinden biri, salıyla perşembe arasındaki gün. Samsun ilinin bir ilçesi.

Çapraşık nedir ne demektir? Anlamı

Çapraşık, anlaşılması çözülmesi yada içinden çıkılması güç olacak derecede karışık işler ve durumlar demektir. Çepreşik ise aynı anlamda olu...

Çaparız nedir? Çaparıza getirmek ne demektir?

İçinden çıkılamayacak ve engel yaratacak kadar karışık iş. Arıza eş anlamı. Çaparız çıkmak (yada gelmek) : (argo) Bir engel görülmek. Ça...

Çarkıfelek nedir ne demektir? Çarkıfelek çiçeği

Çarkıfelek çiçeği bitkisi Çarkıfelekgillerden, iri, parlak, kırmızı, pembe yada erguvan renkli çiçekleri tekerlek biçiminde olan, sarma...

Çapa nedir ne demektir?

Gemi Çapası Tarla ve bahçelerde toprağı karıştırmak, topaklarını parçalamak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demirden yapılmış küçük...

Çelebi nedir ne demektir?

Evliya Çelebi Görgülü, ince, efendi, yumuşak başlı kimse. Eskiden "bay, bey" yerine kullanılan bir unvan. Evliya Çelebi. Es...

Çek nedir? Çek karnesi ne demektir?

Çek, bir kimsenin, bankadaki hesabından kendi yada başkası adına ödeme yapılması için verdiği, yasayla belirli biçimde düzenlenen yazılı emi...