Çavuş nedir ne demektir? Anlamı

Çavuş rütbesi Bir işin veya işçilerin başında bulunan ve onları yöneten sorumlu kimse. (askeri terim) Rütbesi onbaşının üzerinde ol...

Çatı nedir ne demektir? Anlamı

Çatı yapısı ve modeli Birbirine dayanarak ya da bağlanarak çatılmış, çakılmış şeylerin tümü. Yapılarda su geçirmez maddelerle kaplan...

Çatapat nedir ne demektir? Anlamı

Çatapat Ayakla çiğnendiğinde ya da bir yere sürtüldüğünde çat pat diye art arda ses çıkararak patlayan çocuklar için bir eğlence fişeğ...

Çatak nedir ne demektir? Anlamı

Dağ yamaçlarının kesişmesiyle meydana gelen dere yatağı, çat. Ağustosun ilk haftası olmasına rağmen çataklarında hala kar vardı. Torosların...

Çarşı nedir ne demektir? Anlamı

İstanbul Kapalı Çarşı Çok sayıda dükkanın bir arada bulunduğu alışveriş yeri. Beşiktaş'ın taraftar grubu. Çarşı ile ilgili b...

Çapraşık nedir ne demektir? Anlamı

Anlaşılması, çözülmesi ya da içinden çıkılması güç olacak derecede karışık (iş ya da durum), girift. Sade olarak ifade edilmesi mümkün bir f...

Çaparız nedir ne demektir? Anlamı

İçinden çıkılamayacak ve engel yaratacak kadar karışık iş. Arıza eş anlamı. Deli Gücük şu an için nasıl bir çaparız içerisinde bulunduğunu ...

Çapa nedir ne demektir? Anlamı

Gemi çapası Tarla ve bahçelerde toprağı karıştırmak, topaklarını parçalamak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demirden yapılmış küç...

Çelebi nedir ne demektir? Anlamı

Evliya Çelebi Görgülü, ince, efendi, yumuşak başlı kimse. Eskiden "bay, bey" yerine kullanılan bir unvan. Evliya Çelebi. ...