Çekidüzen nedir? Çekidüzen vermek ne demektir? Anlamı

Kılık ya da durum düzgünlüğü, düzenli olma durumu. İntizam eş anlamı. Eğer insan kendine bir çekidüzen verirse, bu aynı zamanda çekidüzen ve...

Çavuş nedir ne demektir? Anlamı

Çavuş rütbesi Bir işin veya işçilerin başında bulunan ve onları yöneten sorumlu kimse. (askeri terim) Rütbesi onbaşının üzerinde ol...

Çıfıt nedir? Çıfıt çarşısı ne demektir? Anlamı

"Yahudi" anlamına gelirse de ancak yermek için kullanılır. Çok cimri.

Çevik nedir? Çevik kuvvet ne demektir? Anlamı

Çevik kuvvet Canlılar için kullanılan bir tabirdir. Kolay ve çabuk davranan, tetik demektir. Çevik kuvvet : (askeri terim) Özel o...

Çavlan nedir? Çavlanmak ne demektir? Anlamı

Çavlan (coğrafya) bir akarsuyun yüksekten gürültülü bir şekilde döküldüğü yer, çağlayanın büyüğü, şelale. Erimiş kar sularıyla iyice bollaşa...

Çavdar nedir nerede yetişir ne işe yarar?

Çavdar Çavdar (botanik) buğdaygillerden, besin değeri yüksek unlu tane veren, çok nemli olmayan hemen her toprakta yetişen tanelerind...

Çatı nedir ne demektir? Anlamı

Çatı yapısı ve modeli Birbirine dayanarak ya da bağlanarak çatılmış, çakılmış şeylerin tümü. Yapılarda su geçirmez maddelerle kaplan...

Çatapat nedir ne demektir? Anlamı

Çatapat Ayakla çiğnendiğinde ya da bir yere sürtüldüğünde çat pat diye art arda ses çıkararak patlayan çocuklar için bir eğlence fişeğ...

Çatal nedir? İlgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

Çatal En az iki kola ayrılmış değnek. Yol veya ağaç gibi kollara ayrılan şeylerin ayrıldığı yer. Yemek yerken yiyeceklere batırılar...

Çatak nedir ne demektir? Anlamı

Dağ yamaçlarının kesişmesiyle meydana gelen dere yatağı, çat. Yapışık, ikiz (meyve, sebze). Kavgacı, ona buna çatan. Bir heykeli tutması...

Çetin nedir? Çetin ceviz ne demektir? Anlamı

Çetin ceviz Elde edilmesi, istenilen yola getirilmesi, çözülmesi, işlenmesi, aşılması güç, zor engelli, dirençli olan demektir. Eş anl...

Çat nedir? Çat kapı ne demektir? Anlamı

Sert cisimlerin kırılırken ya da birbirlerine çarpınca çıkardığı ses. İki derenin, iki yolun ya da iki yamacın birleştiği yer, kavşak. ...

Çarşı nedir ne demektir? Anlamı

İstanbul Kapalı Çarşı Çok sayıda dükkanın bir arada bulunduğu alışveriş yeri. Beşiktaş'ın taraftar grubu. İlgili kelimeler ...

Çarşamba nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Haftanın günlerinden biri, salıyla perşembe arasındaki gün. Samsun ilinin bir ilçesi. İlgili deyimler ve anlamları İçinde "ça...

Çapraşık nedir ne demektir? Anlamı

Çapraşık, anlaşılması çözülmesi ya da içinden çıkılması güç olacak derecede karışık işler ve durumlar demektir. Çepreşik ise aynı anlamda ol...

Çaparız nedir ne demektir? Anlamı

İçinden çıkılamayacak ve engel yaratacak kadar karışık iş. Arıza eş anlamı. Deli Gücük şu an için nasıl bir çaparız içerisinde bulunduğunu ...

Çarkıfelek nedir ne demektir? Çarkıfelek çiçeği

Çarkıfelek çiçeği bitkisi Çarkıfelekgillerden, iri, parlak, kırmızı, pembe ya da erguvan renkli çiçekleri tekerlek biçiminde olan, sa...

Çapa nedir ne demektir? Anlamı

Gemi çapası Tarla ve bahçelerde toprağı karıştırmak, topaklarını parçalamak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demirden yapılmış küç...

Çelebi nedir ne demektir? Anlamı

Evliya Çelebi Görgülü, ince, efendi, yumuşak başlı kimse. Eskiden "bay, bey" yerine kullanılan bir unvan. Evliya Çelebi. ...

Çek nedir? Çek karnesi ne demektir? Anlamı

Çek, bir kimsenin, bankadaki hesabından kendi ya da başkası adına ödeme yapılması için verdiği, yasayla belirli biçimde düzenlenen yazılı em...